Contratos de mantemento

Un seguro de vida para ti

En Copynet todo xira arredor do noso departamento técnico. Cando se instale un equipo, estará en funcionamento durante varios anos no domicilio do cliente. Por iso, a relación cos nosos clientes vai moito máis alá da venda, xa que durante eses anos o noso departamento técnico velará para que a máquina funcione nas mellores condicións posibles, prolongando así a súa vida útil e evitando avarías inoportunas que repercutan no ritmo de traballo diario.

Sen dúbida, a mellor forma de garantir o óptimo funcionamento das máquinas é co contrato de mantemento. Como norma xeral e salvo excepcións, o contrato ofrécese conxuntamente á máquina, xa que proporciona ao cliente claras vantaxes, como son: servizo técnico prioritario, garantía de tempo de resposta por escrito, substitución da máquina en caso de parada técnica, importantes aforros. en consumibles, as mellores condicións á hora de renovar as súas máquinas.

Segundo o tipo de contrato, as medidas aplicadas para prestar un servizo son moi diferentes.

Garantimos o óptimo funcionamento das máquinas

Co noso contrato de mantemento terás servizo técnico prioritario, tempo de resposta rápida, máquina de substitución...

Escaneado

Exemplo. Un problema do fusor non se resolve da mesma forma se:

Con isto, procuramos que o cliente asegure o tempo de resposta en función do diferente nivel de servizo, máis preventivo e menos corrector.

Scroll ao inicio
Skip to content